De twirre yn 'e tiid

De twirre yn ’e tiid betekent de wervelwind in de tijd. In deze bundel zoekt een vrouw naar een eigen lijf en een eigen stem. De bundel is een cirkelgang door de seizoenen van een jaar in een mythisch landschap vol kleuren. Er komen vele vrouwen voorbij in een wervelwind aan kleuren en plekken: een kastanjevrouw in een oerbos, een watervrouw tijdens een regenbui en een bottenvrouw op hoge kliffen. De twirre yn ’e tiid is beeldende poëzie uit een andere dimensie dan de gewone.

Een groot deel van de gedichten uit De twirre yn ’e tiid is bewerkt en vertaald door Albertina Soepboer voor de bundel De hengstenvrouw die ook in dit boekenoverzicht is opgenomen.

De twirre yn ’e tiid is uitgegeven door uitgeverij Frysk & Frij te Leeuwarden in 1997 en kan besteld worden via de website van de uitgeverij.

ISBN- nummer: 9073554241

Lees het gedicht De lytse seemearmin uit De twirre yn ’e tiid.

   

 

 
Terug